De Raad voor Rechtsbijstand is een onafhankelijk overheidsorgaan dat als belangrijkste publieke taak heeft om de toegang van burgers tot de rechter te bevorderen. Het is opgericht door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij subsidieert de rechtsbijstand door het honorarium van de in haar netwerk ingeschreven advocaten te betalen, volgens de regels en de financiële voorwaarden van de cliënten. Het is een vorm van hulp aan de vrije rechtspraak en de advocaten ervan zijn in zekere zin door de rechtbank aangewezen advocaten.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.rvr.org/