De afkorting CRE staat voor: Consejo de Residentes Españoles (Raad van Spaanse Ingezetenen). De CRE's zijn officiële adviesorganen die bestaan uit permanente Spaanse ingezetenen in het buitenland. Hun functie is te dienen als contactpunt tussen het consulaat en andere officiële instellingen en de gemeenschap van Spaanse personen in het buitenland.

Ga voor meer informatie naar https://crepaisesbajos.org/