Privacybeleid

1. Identificatie en contactgegevens van de verantwoordelijke

AdvocaatPolo is een advocatenkantoor gevestigd aan Korte Lombardstraat 6, 2512 VR, Den Haag, met KvK-nummer 78016800 en telefoonnummer +31619610948 (hierna: “Advocaat Polo” of de “Onderneming”) is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geeft informatie over het gebruik dat het Bedrijf zal maken van uw persoonlijke gegevens als gebruiker van de website (de «Website«).

Het doel van dit privacybeleid is om informatie te verstrekken over uw rechten onder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“RGPD”). Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Vennootschap op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. Noodzakelijke en bijgewerkte informatie

Alle velden die in de webformulieren met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, moeten zo worden ingevuld dat het weglaten van een ervan ertoe kan leiden dat de gevraagde diensten of informatie niet kunnen worden verstrekt.

U moet waarheidsgetrouwe informatie verstrekken, zodat de verstrekte informatie altijd up-to-date is en geen fouten bevat, u moet het bedrijf zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen en rectificaties van uw persoonlijke gegevens die plaatsvinden via een e-mail naar het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evenzo, door te klikken op de knop en el botón “Ik ga akkoord” (of equivalent) die is opgenomen in de bovengenoemde formulieren, verklaart u dat de informatie en gegevens die u daarin hebt verstrekt juist en waarheidsgetrouw zijn.

 

3.  Algemene informatie: beschrijving van de informatie in het privacybeleid

In dit privacybeleid vindt u een tabel die, voor elk van de verschillende gegevensverwerkingen die door het bedrijf worden uitgevoerd, de volgende informatie identificeert:

 1. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen de reden waarom het Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt.
 2. De rechtsgrondslagen die de verwerking van uw gegevens door het bedrijf voor elk van de aangegeven doeleinden mogelijk maken.
 3. De eventuele communicatie van uw gegevens aan derden, evenals de oorzaak van die communicatie. Voor deze doeleinden informeren wij u dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij er een wettelijke verplichting is. Aan de andere kant kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het bedrijf, dat wil zeggen de dienstverleners die toegang moeten hebben tot uw persoonlijke gegevens voor de ontwikkeling van hun functies, toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn over het algemeen toegewijd aan de sectoren informatiesystemen en technologie.

Wij informeren u dat u meer gedetailleerde informatie over de ontvangers van uw gegevens kunt opvragen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met vermelding van de specifieke behandeling over wiens ontvangers u informatie wenst.

 1. Het bestaan ​​van mogelijke internationale gegevensoverdrachten. Als u een kopie wilt aanvragen van de contractuele clausules waarnaar in onderstaande tabel wordt verwezen, neem dan contact op met Advocaat Polo via het volgende e-mailadres om uw verzoek in te dienen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. De bewaartermijn van de gegevens die u ons verstrekt. Evenzo informeren wij u dat uw gegevens geblokkeerd zullen blijven ter attentie van gerechtelijke, administratieve of fiscale vorderingen, gedurende de periodes die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving.

 

4. Informatie over de verwerking van uw gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD) en de huidige Nederlandse en Spaanse regelgeving, en met betrekking tot de gegevens die mij als klant identificeren, geef ik mijn toestemming voor de verwerking ervan voor het verzenden van communicatie, inclusief commerciële communicatie en zelfs via elektronische middelen.

Bij het gebruik van deze website, en/of bij elektronische communicatie met Advocaat Polo, worden uw gegevens verzameld en verwerkt via dit privacybeleid, in alle termen die erin staan.

Uw gegevens worden opgenomen in het gegevensbeschermingssysteem AdvocaatPolo; en adres Korte Lombardstraat 6, 2512 VR, Den Haag. Ze worden bewaard voor de duur van de toestemming, of, in voorkomend geval, de wettelijke tijd die is vastgesteld voor elk van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de behandelingen waarvoor toestemming is gegeven.

De persoonsgegevens van gebruikers zullen worden verzameld en verwerkt met het oog op het beheer van de relatie met Advocaat Polo, om hun informatie te gebruiken als aanspreekpunt voor het kantoor en voor het regelmatig toesturen van juridische informatie of ouderdag-evenementen. Op dezelfde manier worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt om te reageren op vragen of vragen die u via de Website of Applicaties verzendt.

 

5. Uitoefening van uw rechten

Wij informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

 1. recht op inzage in uw persoonsgegevens om te weten welke worden verwerkt en welke verwerkingen daarmee worden uitgevoerd;
 2. recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren;
 3. recht om uw persoonsgegevens te wissen, wanneer dit mogelijk is;
 4. recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen wanneer de juistheid, wettigheid of noodzaak van de verwerking van de gegevens twijfelachtig is, in welk geval we ze kunnen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims;
 5. recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om deze te verwerken, zoals aangegeven in de bovenstaande tabel, de contractuele relatie of toestemming is;
 6. recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om deze te verwerken, zoals vermeld in de bovenstaande tabel, een legitiem belang is. Voor deze doeleinden zullen we stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij we een doorslaggevend legitiem belang hebben of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.
 7. recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt uw rechten op elk moment en gratis uitoefenen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en uw identificatiegegevens.

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet adequaat hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We informeren u echter dat u het recht heeft om een ​​claim in te dienen bij het Nederlandse of Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, volgens de verschillende gevallen, als u van mening bent dat er een inbreuk is gepleegd op de wetgeving over gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679?uid=cb9cc96b-a119-4c5e-8450-976ec6005363

 

6. Koekjes

Advocaat Polo zal alleen apparaten voor gegevensopslag en -herstel (‘Cookies’) gebruiken wanneer de gebruiker zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven om dit te doen in overeenstemming met wat wordt aangegeven in het pop-upvenster van de browser van de gebruiker bij de eerste toegang tot het web en in de overige voorwaarden vermeld in het Cookiebeleid van Advocaat Polo die elke gebruiker dient te kennen.

 

7. Beveiligingsmaatregelen

AdvocaatPolo hanteert te allen tijde de door de AVG vereiste beveiligingsniveaus passend bij de aard van de gegevens die worden verwerkt. Niettegenstaande het voorgaande is de technische veiligheid in een medium als het internet niet onneembaar en kunnen er frauduleuze acties van derden plaatsvinden, hoewel Advocaat Polo er alles aan doet om dergelijke acties te voorkomen.

 

8. Minderjarigen

Minderjarigen mogen de via het web beschikbare diensten niet gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die als enige verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die via het web worden uitgevoerd door minderjarigen die onder hun hoede zijn, inclusief het invullen van de formulieren met de persoonsgegevens van genoemde minderjarigen en, in voorkomend geval, het markeren van de dozen die hen vergezellen.